PL pl
Menu

Promocja „Wharfedale – Klasyka bez VAT” jest ważna w okresie od 1 do 30 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych.
Szczegóły, regulamin i lista Partnerów Promocji jest dostępna na stronie www promocji pod adresem www.klasykabezvat.pl. Organizator/dystrybutor nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Ceny Produktów Promocyjnych wymienionych na stronie to ceny detaliczne promocyjne po obniżce o wartość podatku VAT. Cena przekreślona jest ceną katalogową sprzed promocji i jest ceną najniższą w ciągu ostatnich 30 dni, przed obniżką ceny w ofercie dystrybucyjnej Organizatora. Ceny najniższe produktów występujących w tej promocji w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką u Partnerów Promocji mogą się różnić od podanych, co wynika z ich odrębnych polityk sprzedaży detalicznej. Partner Promocji odpowiada za przekazanie Uczestnikowi informacji dotyczących ceny Produktów Promocyjnych w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką ceny u Partnera Promocji.