PL pl
Menu

Zgłoszenie Sprzętu do Naprawy

  1. Prawidłowe zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie powinno rozpocząć się od wypełnienia Formularza Zgłoszenia Naprawy.
  2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym sprzęt został kupiony.
  3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić kontaktując się bezpośrednio z Serwisem.
  4. Zaleca się dostarczanie sprzętu do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
    W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
  5. W celu wysłania produktu do serwisu należy skontaktować się z firmą kurierską DHL (na stronie internetowej https://horn-distribution.dhl24.com.pl/serwis-horn lub pod numerem telefonu 42 634 53 45). Zamawiając firmę kurierską telefonicznie należy pamiętać, aby zaznaczyć, że płatnikiem za przesyłkę będzie Horn Distribution S.A. nr umowy z DHL - 2391726, przesyłka powinna być nadana usługą Przesyłka Krajowa, ubezpieczona z podaną kwotą ubezpieczenia.
  6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
  7. Przesyłki kierowane bezpośrednio do Serwisu należy wysłać lub dostarczyć na adres: SERVICEU, 02-873 Warszawa, ul. Kurantów 34.

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu została dołączona kopia dowodu zakupu. Wskazane jest również dołączenie oryginału Karty Gwarancyjnej.


ADRES SERWISU

SERVICEU
02-873 Warszawa
ul. Kurantów 34
tel. 22 331 55 33
e-mail: service@serviceu.eu

Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00